NGÀY NÀY NĂM XƯA
Ngày này năm xưa 25.2
Ngày diễn ra sự kiện: 25/02/2017
*Từ ngày 25 đến 28-2-1943, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã triệu tập Hội nghị tại Võng La (Đông Anh, Phúc Yên) với sự tham dự của các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Vǎn Thụ, Hoàng Quốc Việt...

*Từ ngày 25 đến 28-2-1943, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã triệu tập Hội nghị tại Võng La (Đông Anh, Phúc Yên) với sự tham dự của các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Vǎn Thụ, Hoàng Quốc Việt...

Nghị quyết Hội nghị đề cập một cách toàn diện các công tác chuẩn bị như: Tǎng cường tổ chức Đảng, xây dựng cǎn cứ địa, phát triển lực lượng vũ trang... Đặc biệt Hội nghị đã thông qua "Đề cương vǎn hoá Việt Nam", một vǎn kiện quan trọng về đường lối vǎn hoá của Đảng do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo, vǎn kiện này đã góp phần mở ra một mặt trận trên lĩnh vực vǎn hoá, góp phần thu hút các lực lượng trí thức, các nhà vǎn hoá yêu nước trong sự nghiệp chống lại kẻ thù dân tộc và đặt nền móng xây dựng nền vǎn hoá mới.

Bản in    Gửi email
Các sự kiện khác cùng ngày
Ngày này năm xưa 26.2
Xem sự kiện theo ngày Ngày Tháng
Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
Tiêu đề
Thông điệp
     


Trang chủ | Tin tức | Chuyên đề Liên hệ tòa soạn | Liên hệ quảng cáo
Bản quyền của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế. Sử dụng thông tin của website này phải ghi rõ nguồn www.trt.com.vn
Giấy phép Số 23/GP-TTĐT cấp ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Cục PT, TH & TTDT - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tòa soạn: Số 58 Hùng Vương, thành phố Huế, Tel.: (054)3822162, Fax:(054)3822162, Email: dptth@thuathienhue.gov.vn
Thiết kế và phát triển: Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế (HueCIT)