Chỉ thị 05-CT/TW TRT - 15/11/2016
Huyện ủy Phú Lộc: hội nghị cán bộ chủ chốt thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, khóa XII
Ngày 15/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt trong toàn huyện để thông báo một số kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XII); quán triệt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, khóa XII; quán triệt Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của ban Bí thư “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”.


 

Về thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, dự kiến phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và một số vấn đề quan trọng khác...

Tại hội nghị, Huyện ủy Phú Lộc đã dành nhiều thời gian quán triệt Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, giúp cán bộ,  đảng viên nắm rõ chín biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; chín biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; chín biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; cùng bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết gồm: Nhóm giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Về quán triệt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII, hội nghị lưu ý Chỉ thị  05-CT/TW có nhiều điểm mới, với một trong những trọng tâm là học tập và làm theo phong cách, tác phong Hồ Chí Minh về dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm…, sẽ tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành.

Về nội dung Quy định 29-QĐ/TW , hội nghị đã nghe giới thiệu những điểm mới bổ sung về một số nội dung đã được thực tiễn chứng minh là phù hợp và thấy cần thiết đưa vào Quy định để thực hiện, đồng thời chuyển một số nội dung sang những quy định khác mang tính chuyên biệt hơn và tính khả thi cao hơn. Với những điểm mới trong quy định này sẽ là cẩm nang cơ bản để các tổ chức Đảng, đảng viên trong toàn tỉnh căn cứ triển khai thực hiện; góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng nói chung cũng như xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của Đảng.

Văn Nhân

Bản in    Gửi email
Xem theo ngày  
Tên của bạn
Email của bạn
Email người nhận
Tiêu đề
Thông điệp
     


Trang chủ | Tin tức | Chuyên đề Liên hệ tòa soạn | Liên hệ quảng cáo
Bản quyền của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế. Sử dụng thông tin của website này phải ghi rõ nguồn www.trt.com.vn
Giấy phép Số 23/GP-TTĐT cấp ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Cục PT, TH & TTDT - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tòa soạn: Số 58 Hùng Vương, thành phố Huế, Tel.: (054)3822162, Fax:(054)3822162, Email: dptth@thuathienhue.gov.vn
Thiết kế và phát triển: Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế (HueCIT)