Ngữ văn lớp 6 (GDVN )- Thực hành tiếng Việt - Tiết 2