Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế cần tuyển 02 kế toán viên đã tốt nghiệp Đại học ngành kế toán

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 08/10/2021 đến 17 giờ 00 ngày 07/11/2021

- Địa điểm  phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức và Hành chính - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế

- Địa chỉ: 58 Hùng Vương, thành phố Huế

- Điện thoại: 0234.3822162

Hồ sơ không trả lại kể cả không đủ điều kiện dự tuyển và không trúng tuyển.

Download: Thông báo tuyển dụng