Nối nhịp nghĩa tình - 15/9/2021

Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Ngọt, kiệt 8 Phan Chu Trinh, TP Huế

Nối nhịp nghĩa tình - 08/9/2021

Hoàn cảnh gia đình em Nguyễn Ngọc Bảo Ngân, 19/289 Bùi Thị Xuân, TP Huế.

Nối nhịp nghĩa tình - 01/9/2021

Hoàn cảnh gia đình bà Phạm Thị Lan, thôn Phú Lợi, xã Bình Tiến, huyện Hương Trà, TT Huế

Nối nhịp nghĩa tình - 26/8/2021

Hoàn cảnh gia đình em Phạm Ngọc Thùy Dương, 15/69 Lê Ngô Cát, TP Huế

Nối nhịp nghĩa tình - 18/8/2021

Hoàn cảnh hộ ông Nguyễn Văn Chi, kiệt 58 Hàn Mặc Tử, TP Huế

Nối nhịp nghĩa tình - 11/8/2021

Hoàn cảnh chị Hồ Thị Thúy, thôn Xuân Ô, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, TT Huế

Nối nhịp nghĩa tình - 04/8/2021

Hoàn cảnh gia đình ông Trần Văn Bá, Kiệt 80 Minh Mạng, Thành phố Huế

Nối nhịp nghĩa tình - 28/7/2021 

Hoàn cảnh gia đình em Nguyễn Vũ, thôn Vinh Phú, Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền